Nasze usługi i przykładowe realizacje

Place zabaw

Wykonujemy, poczynając od projektu do oddania do użytku, place zabaw stosownie do potrzeb i posiadanych środków finansowych Zamawiającego. Są to zarówno małe obiekty składające się z jednego lub kilku urządzeń posadowionych na trawie, jak i duże place zabaw z nawierzchnią poliuretanową.

Place zabaw

Wykonujemy, poczynając od projektu do oddania do użytku, place zabaw stosownie do potrzeb i posiadanych środków finansowych Zamawiającego. Są to zarówno małe obiekty składające się z jednego lub kilku urządzeń posadowionych na trawie, jak i duże place zabaw z nawierzchnią poliuretanową.

Ścieżki edukacyjne

Realizujemy kompleksowo ścieżki edukacyjne z urządzeniami w wersji drewnianej i aluminiowej. Wszystkie elementy ruchome urządzeń edukacyjnych wykonywane są z blach aluminiowych a nadruki nanoszone są techniką UV bezpośrednio na powierzchnie konstrukcyjne i zabezpieczone lakierem utwardzonym.

Ścieżki edukacyjne

Realizujemy kompleksowo ścieżki edukacyjne z urządzeniami w wersji drewnianej i aluminiowej. Wszystkie elementy ruchome urządzeń edukacyjnych wykonywane są z blach aluminiowych a nadruki nanoszone są techniką UV bezpośrednio na powierzchnie konstrukcyjne i zabezpieczone lakierem utwardzonym.

Ścieżki edukacyjne

Realizujemy kompleksowo ścieżki edukacyjne z urządzeniami w wersji drewnianej i aluminiowej. Wszystkie elementy ruchome urządzeń edukacyjnych wykonywane są z blach aluminiowych a nadruki nanoszone są techniką UV bezpośrednio na powierzchnie konstrukcyjne i zabezpieczone lakierem utwardzonym.

Modernizacja nawierzchni placów zabaw

Jesteśmy producentem nawierzchni poliuretanowych na potrzeby własnych realizacji. Wykonujemy też modernizacje zniszczonych eksploatacją nawierzchni placów zabaw. Modernizacja polega na naprawie istniejących nawierzchni i pokrycie ich sztuczną trawą produkowaną specjalnie na place zabaw. Trawa na place zabaw ma, przy prawidłowej eksploatacji, długą gwarancję zarówno na żywotność mechaniczną jak i na utrzymanie koloru.

Modernizacja nawierzchni placów zabaw

Jesteśmy producentem nawierzchni poliuretanowych na potrzeby własnych realizacji. Wykonujemy też modernizacje zniszczonych eksploatacją nawierzchni placów zabaw. Modernizacja polega na naprawie istniejących nawierzchni i pokrycie ich sztuczną trawą produkowaną specjalnie na place zabaw. Trawa na place zabaw ma, przy prawidłowej eksploatacji, długą gwarancję zarówno na żywotność mechaniczną jak i na utrzymanie koloru.

Projektowanie obiektów

Na życzenie Zamawiających projektujemy i realizujemy inne obiekty, takie jak np. wiaty, we wskazanym kształcie i dla zadanej ilości osób. Ostatnią realizacją jest wiata o średnicy zewn. 9,6 m, bez słupa centralnego, z ławo-stołami dla 50 osób. Przykładowa realizacja w materiale fotograficznym.

Projektowanie obiektów

Na życzenie Zamawiających projektujemy i realizujemy inne obiekty, takie jak np. wiaty, we wskazanym kształcie i dla zadanej ilości osób. Ostatnią realizacją jest wiata o średnicy zewn. 9,6 m, bez słupa centralnego, z ławo-stołami dla 50 osób. Przykładowa realizacja w materiale fotograficznym.

Ścieżki edukacyjne

Wykonujemy, poczynając od projektu do oddania do użytku, place zabaw stosownie do potrzeb i posiadanych środków finansowych Zamawiającego. Są to zarówno małe obiekty składające się z jednego lub kilku urządzeń posadowionych na trawie, jak i duże place zabaw z nawierzchnią poliuretanową.

W opracowywanej koncepcji placu uwzględniamy strukturę wieku uczestników zabaw i funkcjonalności projektowanych urządzeń.

Wypełniając wymagania estetyczne, dobieramy kolory urządzeń, nawierzchni i elewacji budynków, nie pomijając istotnej roli nasadzeń ogrodniczych.

Dla każdego obiektu wykonujemy bezpłatnie projekt rozmieszczenia urządzeń uwzględniający ich strefy bezpieczeństwa oraz wymaganą jakość nawierzchni a wszystkie urządzenia mają wymagane przepisami certyfikaty.

Projektowanie obiektów

Na życzenie Zamawiających projektujemy i realizujemy inne obiekty, takie jak np. wiaty, we wskazanym kształcie i dla zadanej ilości osób. Ostatnią realizacją jest wiata o średnicy zewn. 9,6 m, bez słupa centralnego, z ławo-stołami dla 50 osób. Przykładowa realizacja w materiale fotograficznym.

Modernizacja obiektów

W swojej praktyce realizujemy naprawy i wymianę wyeksploatowanych urządzeń, ale również przenoszenie używanych placów zabaw w nowe lokalizacje.

Modernizacja obiektów

W swojej praktyce realizujemy naprawy i wymianę wyeksploatowanych urządzeń, ale również przenoszenie używanych placów zabaw w nowe lokalizacje.

Siłownie zewnętrzne

Realizujemy wszelkie rodzaje siłowni zewnętrznych uwzględniając w koncepcji obiektu zróżnicowane potrzeby pań, panów, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. W doborze urządzeń uwzględniane są również aktywne partie mięśni zgodnie z zapotrzebowaniem deklarowanym przez Zamawiającego.

Siłownie zewnętrzne

Realizujemy wszelkie rodzaje siłowni zewnętrznych uwzględniając w koncepcji obiektu zróżnicowane potrzeby pań, panów, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. W doborze urządzeń uwzględniane są również aktywne partie mięśni zgodnie z zapotrzebowaniem deklarowanym przez Zamawiającego.

Siłownie zewnętrzne

Realizujemy wszelkie rodzaje siłowni zewnętrznych uwzględniając w koncepcji obiektu zróżnicowane potrzeby pań, panów, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. W doborze urządzeń uwzględniane są również aktywne partie mięśni zgodnie z zapotrzebowaniem deklarowanym przez Zamawiającego.

Porozmawiajmy

o Twoich obiektach!

BBU EDUKACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Adres korespondencyjny:
ul. Ekologiczna 17 – 32, 02-798 Warszawa
Tel: +48 508 336 141
web: http://www.bbu-edukacja.pl
e-mail: [email protected]

NIP 951 24 49 392
REGON 368739770

KRS 0000703446, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Santander Bank Polska S.A., 68 1090 1030 0000 0001 4028 8526